SZKOLENIE CERGA


Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty to nowoczesna i pierwsza tego typu jednostka organizacyjna w Polsce, której zadaniem jest m.in. organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla strażaków i ratowników chemicznych.
W dniach 13-17.05.2019 roku Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty przeprowadziło kolejne już szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych. Tym razem w szkoleniu uczestniczyli pracownicy Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty POLICE.

Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ratownika chemicznego w zakładzie przemysłowym z uwzględnieniem specyfiki zakładów Grupy Azoty.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.
Podczas szkoleń organizowanych przez CERGA uczestnicy mogą wymienić między sobą wiedzę oraz doświadczenie ratownicze. Wspólne zajęcia są też doskonałą okazją do integracji środowiska ratowniczego.

Zapraszamy do Galerii