System Pomocy w Transporcie Mateiałów Niebezpiecznych SPOT


Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jednym ze współtwórców Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT działającego w Polsce od 2000 r.
Podstawowym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych na terenie kraju. 
System SPOT współpracuje z innymi podobnymi systemami w Europie w ramach systemu ICE - International Chemical Environment.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako ośrodek systemu udzielają w możliwie najkrótszym czasie pomocy służbom prowadzącym działania ratownicze.

Zakres udzielanej pomocy obejmuje trzy stopnie:
Stopień 1 - doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę.
Stopień 2 - doradztwo na miejscu wypadku / awarii.
Stopień 3 - świadczenie pomocy technicznej służb interwencyjnych w miejscu awarii.
 
Zadania Zakładowej Straży Pożarnej
• Nadzór nad funkcjonowaniem SPOT w zakładach.
• Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, ośrodkami i centrum SPOT.
• Prowadzenie Punktu Alarmowego.
• Organizowanie we współpracy z Dyspozytorem Zmianowym Przedsiębiorstwa pomocy I, II lub III stopnia.

Przedstawione w filmie ćwiczenia prezentują zasady współdziałania służb ratowniczych w ramach systemu SPOT.

Zapraszamy do obejrzenia filmu


Więcej informacji można znaleźć w załączonym pliku Zasady_działania_SPOT, oraz na stronach:
SPOT
ICE
Załączniki
Zasady_działania_SPOT.pdf