Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych


Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ratownika chemicznego w zakładzie przemysłowym z uwzględnieniem specyfiki zakładów Grupy Azoty.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.
Słuchacze zostali przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przemysłowego oraz w ramach systemu SPOT poza terenem zakładu.

Zapraszamy do Galerii