50 lat ratownictwa chemicznego w Polsce


Metrykalną datą powołania ratownictwa chemicznego w Polsce jest 6 maja 1970 roku. W tym dniu weszła w życie Uchwała Rady Ministrów Nr 60/70 w sprawie zwalczania skutków wypadków związanych z przewozem substancji toksycznych w transporcie lądowym. W tym akcie prawnym po raz pierwszy została użyta nazwa „ratownictwo chemiczne”. 
W czasach ustanowienia ograniczeń, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie ma możliwości upamiętnienia w tradycyjny sposób tej ważnej dla każdego ratownika rocznicy. Wyrazem szacunku i ukłonem w stronę uhonorowania trudu i wysiłku jaki wkładają ratownicy chemiczni w usuwanie zagrożenia spowodowanego uwolnieniem substancji niebezpiecznej niech będą więc zamieszczone w artykule i galerii historyczne dokumenty oraz zdjęcia.  
Historia ratownictwa chemicznego została przedstawiona w publikacji poświęconej historii ratownictwa w Grupie Azoty PUŁAWY, opublikowanej na naszych stronach w zakładce Ciekawostki.  (artykuł znajdziesz tutaj)
Obecnie ratownictwo chemiczne, jako jedyna służba, nie ma umocowania prawnego. GOPR, WOPR, TOPR, ratownictwo górnicze, posiadają  stosowne akty prawne, które regulują ich strukturę, organizację oraz zakres działalności. Miejmy nadzieję, że sytuacja ratownictwa chemicznego w tym zakresie szybko ulegnie zmienianie.
Ratownictwo chemiczne było i jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.
Zwracamy się do czytelników z apelem i gorącą prośbą o dokonanie przeglądu posiadanych zdjęć i dokumentów archiwalnych dotyczących ratownictwa chemicznego. Materiały te mogą poszerzyć i uzupełnić wiedzę z zakresu początków ratownictwa w Polsce, a być może w Europie i na świecie. Prosimy o przysłanie w wersji elektronicznej lub papierowej archiwalnych materiałów na adres zamieszczony w zakładce Kontakt. Chcielibyśmy wykorzystać za Państwa zgodą otrzymane materiały do uzupełnienia i doprecyzowania historii oraz wzbogacenia zamieszczonej na stronie CERGA galerii.
Załączniki
1970_05_06 Uchwała nr 60-70.pdf
1970_05_18 Zarządzenie MPrzemChem.pdf
1970_07_21 Zarządzenie MPrzemChem.pdf