Szkolenie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”


Jednym z celów działalności Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty jest promocja bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz przełamywanie stereotypów społecznych na temat przemysłu chemicznego.

W dniu 08.12.2018 roku dla członków Stowarzyszenia  Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacji Skautingu Europejskiego Hufiec Puławski CERGA przeprowadziła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i promocji bezpiecznych zachowań.

Szkolenie było prowadzone przez pracowników Zakładowej Straży Pożarnej posiadających stosownie kwalifikacje i doświadczenie praktyczne.

Dużą pomocą w prezentowaniu tematu było wykorzystanie trenażerów medycznych będących na wyposażeniu ZSP.

Zapraszamy do Galerii