Szkolenie specjalistyczne CERGA


W dniach 02-05.10.2018 CERGA przeprowadziła szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz taktyki gaszenia pożarów dla pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W szkoleniu brali udział pracownicy Grupy Azoty Siarkopol, Kędzierzyn, Tarnów i Puławy.

W trakcie szkolenia słuchacze doskonalili wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. Podnoszenie kwalifikacji możliwe jest dzięki ćwiczeniom na trenażerach, które odwzorowują realna sytuację i zdarzenie. CERGA w swoich szkoleniach korzysta m.in. z:
 1. Ścieżka treningowa (komora dymowa) – składa się z dwóch części:
 2. pomieszczenia próby wydolnościowej wyposażonej w: 
 • ergometr taśmowy - ćwiczenie polega na przebiegnięciu dystansu z określoną prędkością w określonym czasie,
 • ergometr ramion (młot) - ćwiczenie polega na wykonaniu w określonym czasie zadanego obciążenia,
 • ergometr rowerowy - ćwiczenie polega na wykonaniu w pozycji siedzącej zadanego obciążenia w określonym czasie,
 • drabina bez końca - ćwiczenia polega na wchodzeniu po ruchomej drabinie pokonując zadany dystans z określoną prędkością i w określonym czasie.
 1. Tor przeszkód gdzie przy braku widoczności, ograniczonej przestrzeni, dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym zachowując pełne bezpieczeństwo możemy ocenić umiejętność poruszania się w nieznanym i skomplikowanym układzie komunikacji poziomej i pionowej (30 metrów w pozycji wyprostowanej i 30 metrów w pozycji poziomej).
 2. Trenażer do nauki uszczelniania i pracy w ubraniu gazoszczelnym.
 3. Trenażer do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, trenażer AED, trenażer nauki intubacji, trenażer rękoczynu Heimlicha.
 4. Trenażer do nauki przeprowadzania ewakuacji poszkodowanego z instalacji technologicznych (manekin 74 kg oraz specjalistyczne nosze wyposażone w stabilizator głowy i zestaw pasów).
 5. Trenażer do nauki ewakuacji pracowników z przestrzeni zamkniętych – zestaw zbiorników z włazem boczny i górnym.
 6. Trenażer do ćwiczeń przy pracy na wysokości i samoewakuacji z wysokości – wspinalnia, zestaw ratownictwa wysokościowego, zestaw Rollglins, trójnóg.
 7. Laboratorium dydaktyczne wyposażone w dygestorium i w sprzęt laboratoryjny  umożliwiający poznanie właściwości fizykochemicznych substancji niebezpiecznych oraz przebieg niektórych reakcji chemicznych.
 8. Aparaty powietrzne i ubrania gazoszczelne.
 9. Gaszenia pożarów wewnętrznych – trenażer symulatora pożaru ML 2000, który prezentuje typową sytuację pożarową, jaka może zaistnieć w magazynie, warsztacie,  bądź domu; atrapy do montowania w miejscu pożarowym: łóżko, sofa, stojak na butle z gazem z atrapami trzech butli; „flashover” : umieszczone pod sufitem, symulujące wystąpienie zjawiska flashover; „schody”: umieszczone pod schodami, symulujące pożar klatki schodowej;
 10. Gaszenia pożarów gazów pod ciśnieniem – trenażer zasilany gazem propan – butan.
 11. Trenażer do nauki wejścia do pomieszczeń objętych pożarem.
 12. Trenażer do nauki operowania prądami gaśniczymi.

Zapraszamy do Galerii