Szkolenie specjalistyczne dla słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie


Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty
w ramach swojej działalności zorganizowało i przeprowadziło w dniu 22 i 29 marca 2019 roku szkolenie specjalistyczne dla słuchaczy III roku studiów I stopnia SGSP na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Tematyka zajęć obejmowała metodykę działań ratowniczych w czasie awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych, charakterystykę zagrożeń występujących na terenie zakładu oraz omówienie technologii przetłaczania gazów skroplonych w zdarzeniach komunikacyjnych.

Zapraszamy do Galerii