Trzecie miejsce dla laboratorium CERGA w 14 edycji Konkursu Dobrych Praktyk


W lutym 2019 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ogłosiła Konkurs Dobrych Praktyk, ,,Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.
Konkurs miał na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Z satysfakcją informujemy, że trzecie miejsce w tym konkursie zajęła Grupa Azoty PUŁAWY zgłaszając wniosek do konkursu pt. „Zapoznanie strażaków Zakładowej Straży Pożarnej i ratowników chemicznych z niebezpiecznymi własnościami substancji poprzez praktyczną prezentację reakcji fizykochemicznych, które mogą wystąpić podczas działań ratowniczych”.

Laboratorium dydaktyczne stworzone na potrzeby szkoleń strażaków i ratowników chemicznych zostało wyposażone w dygestorium, odczynniki chemiczne oraz sprzęt laboratoryjny pozwalający na prezentację przebiegu wybranych reakcji chemicznych oraz zapoznania słuchaczy z właściwościami fizykochemicznymi substancji niebezpiecznych.
Celem nauczania przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa jest pokazanie przebiegu reakcji kwasów, zasad, ługów. Wykorzystując elektroniczne przyrządy pomiarowe słuchacz odczytując wynik pomiaru może samodzielnie ocenić stężenie oraz koncentrację par i gazów w badanej przestrzeni, a tym samym podnieść świadomość zagrożeń narażenia na działanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.
Pokazy i prezentacje ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych informacji przydatnych podczas działań ratowniczych. Warto podkreślić, że potrzebę praktycznej prezentacji własności substancji i ich reakcji zgłaszali uczestnicy wcześniejszych szkoleń.
Pokazy oraz omówienie zachodzących zjawisk fizycznych i chemicznych prowadzą pracownicy posiadający wykształcenie wyższe chemiczne jednocześnie pełniący funkcje ratownika chemicznego.

W dniu 01.10.2019r na konferencji pt. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą – dobre praktyki” w Gdańsku zostały zaprezentowane nagrodzone rozwiązania oraz wręczone nagrody.

Wręczenie dyplomu.JPG 56.6 KB