Gaszenie pożarów
Ile piany potrzeba do ugaszenia pożaru cieczy palnych?
Data utworzenia: 2019-08-26 05:22:19 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Do ugaszenia pożaru niezbędne jest zapewnienie wymaganej intensywności podawania środków gaśniczych i odpowiedniej ich ilości. Analiza parametrów pożaru cieczy palnych pozwala w wielu przypadkach dość precyzyjnie określić wymaganą intensywność i czas podawania piany. 

Opory hydrauliczne w strażackiej praktyce
Data utworzenia: 2019-08-26 05:16:42 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym jest woda lub woda z dodatkiem środka pianotwórczego służąca do wytworzenia piany. Środki te podawane są czasami na znaczne odległości. Proste narzędzie pozwala oszacować, czy zastosowane długości linii wężowej rzeczywiście pozwalają osiągnąć zakładane wydajności i zapewnią wymagane ciśnienie na końcu linii wężowej.