Aktualności
Historia ratownictwa chemicznego w Grupie Azoty PUŁAWY
Data utworzenia: 2019-09-04 11:36:32 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Ratownictwo chemiczne jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa obowiązującego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
Zmiany, jakie z czasem zachodziły w organizacji i wyposażeniu służb odpowiedzialnych za prowadzenie działań z zakresu ratownictwa chemicznego zostały przedstawione w załaczonej do artykułu publikacji.

Zakładka w przygotowaniu.....
Data utworzenia: 2019-09-04 04:39:50 UTC

.........

Specyfika działań z ciekłym amoniakiem
Data utworzenia: 2019-09-03 04:55:32 UTC
Autor: Barszcz Robert

W trakcie interwencji z substancjami niebezpiecznymi rękawice montowane w ubraniach gazoszczelnych mają zapewnić ochronę chemiczną i gazoszczelność ubrania. Często pomija się jednak wpływ wysokiej lub niskiej temperatury na stosowane ochrony osobiste.
Doświadczenie pokazuje oddziaływanie ciekłego amoniaku na rękawice stosowane w ubraniach gazoszczelnych.

Interwencja w Skórczu w 2019 roku
Data utworzenia: 2019-09-02 08:57:17 UTC
Autor: Ścibior Mariusz

Usuwanie amoniaku z instalacji chłodniczej po pożarze zakładu firmy Iglotex S.A. w Skórczu. 


Metoda utylizacji amoniaku polega na spaleniu gazowego amoniaku w specjalnie przystosowanej spalarce zasilanej gazem propan-butan. Urządzenie pracuje efektywnie przy ciśnieniu amoniaku wynoszącym minimum 2 bary. Ciśnienie takie pozwala na precyzyjną regulację stężenia amoniaku kierowanego do strefy spalania. Zbyt niskie ciśnienie powoduje zmniejszenie wydajności i znacznie wydłuża proces.

Wyciek ciekłego amoniaku na granicy polsko-białoruskiej w 2018 roku.
Data utworzenia: 2019-09-02 08:53:05 UTC
Autor: Barszcz Robert

Niewielką nieszczelność w cysternie przewożącej ciekły amoniak stwierdzono na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej w niedzielę (21 stycznia 2018r) w nocy. 
 - Nie udało nam się uszczelnić wagonu. Rano amoniak zostanie przepompowany do zbiornika na innym wagonie - mówi Wirtualnej Polsce mł. bryg. Marcin Janowski, rzecznik prasowy podlaskiej straży pożarnej.

Szkolenie CERGA
Data utworzenia: 2019-08-27 10:51:22 UTC

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty informuje, że w miesiącu wrześniu 2020 roku przywrócona zostaje działalność dydaktyczna Centrum.

Ile piany potrzeba do ugaszenia pożaru cieczy palnych?
Data utworzenia: 2019-08-26 05:22:19 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Do ugaszenia pożaru niezbędne jest zapewnienie wymaganej intensywności podawania środków gaśniczych i odpowiedniej ich ilości. Analiza parametrów pożaru cieczy palnych pozwala w wielu przypadkach dość precyzyjnie określić wymaganą intensywność i czas podawania piany. 

Opory hydrauliczne w strażackiej praktyce
Data utworzenia: 2019-08-26 05:16:42 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym jest woda lub woda z dodatkiem środka pianotwórczego służąca do wytworzenia piany. Środki te podawane są czasami na znaczne odległości. Proste narzędzie pozwala oszacować, czy zastosowane długości linii wężowej rzeczywiście pozwalają osiągnąć zakładane wydajności i zapewnią wymagane ciśnienie na końcu linii wężowej.

System Pomocy w Transporcie Mateiałów Niebezpiecznych SPOT
Data utworzenia: 2019-08-22 11:02:06 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Materiały niebezpieczne należą do towarów gospodarczych, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym. 
W 2000 r. producenci zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pragnąc służyć swoją pomocą przy usuwaniu skutków awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.

Samochody Zakładowej Straży Pożarnej
Data utworzenia: 2019-08-14 10:53:10 UTC

Na wyposażenie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy składa się siedem samochodów gaśniczych i dziesięć samochodów specjalnych. W galerii opróćz zdjęć znalazły się podstawowe informacje o prezentowanych samochodach.