Aktualności
SZKOLENIE OKRESOWE DLA RATOWNIKÓW CHEMICZNYCH
Data utworzenia: 2019-08-05 11:16:11 UTC

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie specjalistyczne dla ratowników chemicznych. Celem szkolenia jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników pełniących funkcje ratowników chemicznych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW CHEMICZNYCH
Data utworzenia: 2019-08-05 06:12:02 UTC

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na ratowników chemicznych. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ratownika chemicznego w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Słuchacze będą przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przemysłowego oraz w ramach systemu SPOT poza terenem zakładu.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla kandydatów na ratowników chemicznych
Data utworzenia: 2019-08-01 10:37:17 UTC

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla kandydatów na ratowników chemicznych
Data utworzenia: 2019-08-01 10:35:07 UTC
Autor: Barszcz Robert

W systemie bezpieczeństwa zakładów ważną rolę odgrywają pracownicy pełniący funkcje ratownika chemicznego. Pełnienie funkcji ratownika jest dobrowolne. Tym większy szacunek i uznanie dla osób, które zobowiązują się do udziału w akcjach ratowniczych oraz w uczestniczeniu (nigdy tego nie ukrywaliśmy) trudnych ćwiczeniach i szkoleniach. 

Zasady bhp
Data utworzenia: 2019-08-01 08:42:44 UTC

Zasady BHP w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych – założenia metody
Data utworzenia: 2019-08-01 05:37:51 UTC
Autor: Barszcz Robert

W celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z awariami podczas przewozu amoniaku bezwodnego koleją w Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. opracowana została nowa technika przetłaczania ciekłego amoniaku. Metoda ta możliwa jest do zastosowania w terenie zurbanizowanym, jak również w miejscach pozbawionych infrastruktury.

Trzecie miejsce dla laboratorium CERGA w 14 edycji Konkursu Dobrych Praktyk
Data utworzenia: 2019-07-16 11:40:28 UTC
Autor: Barszcz Robert

Trzecie miejsce w 14 edycji Konkursu Dobrych Praktyk zdobył wniosek pt. „Zapoznanie strażaków Zakładowej Straży Pożarnej i ratowników chemicznych z niebezpiecznymi własnościami substancji poprzez praktyczną prezentację reakcji fizykochemicznych, które mogą wystąpić podczas działań ratowniczych”.

Szkolenie specjalistyczne dla słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Data utworzenia: 2019-07-16 11:38:47 UTC

Szkolenie specjalistyczne dla słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Data utworzenia: 2019-07-16 11:38:14 UTC
Autor: Barszcz Robert

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty w ramach swojej działalności zorganizowało i przeprowadziło w dniu 22 i 29 marca 2019 roku szkolenie specjalistyczne dla słuchaczy III roku studiów I stopnia SGSP na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Szkolenie specjalistyczne CERGA
Data utworzenia: 2019-07-16 10:51:33 UTC