Neutralizacja amoniaku z instalacji chłodniczej firmy Iglotex S.A. w Skórczu

Metoda utylizacji amoniaku polega na spaleniu gazowego amoniaku w specjalnie przystosowanej spalarce zasilanej gazem propan-butan. Najlepsze efekty neutralizacji amoniaku są osiągane poprzez spalenie gazowego pobieranego z instalacji pod ciśnieniem minimum 2 bary.