Specyfika działań z ciekłym amoniakiem

Substancją często spotykaną w przemyśle chemicznym i przetwórczym jest amoniak. Ze względów bezpieczeństwa w zdarzeniach z ciekłym amoniakiem szczególnie istotne jest aby rękawica wewnętrzna i zewnętrzna zachowała elastyczność w niskich temperaturach. Temperatura wrzenia ciekłego amoniaku przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi ok. -33°C. Temperatura uwolnionego amoniaku ciekłego może być jeszcze niższa.

Zaprezentowane na filmie doświadczenie ma na celu pokazanie skutków kontaktu ciekłego amoniaku z rękawicami wykonanymi z różnych materiałów.