Kontakt ciekłego amoniaku i wody

Wiedzę o zachowaniu się amoniaku podczas awarii można czerpać z badań własności amoniaku prowadzonych najczęściej w warunkach laboratoryjnych, analizy zaistniałych awarii oraz sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów symulujących rzeczywiste awarie.  Zapraszamy do zapoznania się z galerią.

Fot1. Przebieg procesu podawania wody do ciekłego amoniaku – strumień rozproszony.

Fot2. Gwałtowne wrzenie amoniaku przy podaniu zwartego strumienia wody.

Fot3. Podanie do amoniaku zwartego strumienia wody – z czasem następuje zmniejszenie intensywności wrzenia.

Fot4. Początkowy etap podawania ciekłego amoniaku do wody – intensywne powstawanie aerozolu amoniaku.

Fot5. Podawanie ciekłego amoniaku do wody – podobnie jak przy poprzednich doświadczeniach z czasem zmniejsza się intensywność zachodzących zjawisk. W cylindrze widoczna warstwa zimnej wody amoniakalnej.