Wypływ amoniaku

Poznanie procesów fizycznych towarzyszących wypływowi amoniaku mają ułatwić ocenę sytuacji i podjęcie optymalnych działań w przypadku awarii związanej z uwolnieniem amoniaku, a tym samym przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. 

Fot01. Wypływ amoniaku gazowego pod ciśnieniem kilku bar – widać tworzący się w sąsiedztwie wylotu aerozol.

Fot02. Wypływ amoniaku gazowego przy niewielkim ciśnieniu – ogrzanie amoniaku podczas przepływu przez zawór powoduje, że aerozol jest niemal niewidoczny.

Fot03. Wypływ amoniaku gazowego przy niewielkim ciśnieniu – widoczne oszronienie zaworu świadczące o jego niskiej temperaturze i powstający aerozol.

Fot04. Wypływ amoniaku ciekłego – wyraźnie widoczny, niemal nieprzeźroczysty aerozol.

Fot05. Wypływ amoniaku ciekłego w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia do tacy – w początkowym etapie powstają znaczne ilości aerozolu.

Fot06. Wypływ amoniaku ciekłego w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia do tacy – po schłodzeniu powierzchni tacy intensywność parowania i powstawania amoniaku wyraźnie spada.

Fot07. Amoniak zebrany w tacy jest cieczą o temperaturze znacznie niższej od temperatury wrzenia. Brak ostrości zdjęcia wynika z unoszenia się nad cieczą niezbyt gęstego aerozolu.

Fot08. Wypływ amoniaku ciekłego w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia na powierzchnie betonowe – podobnie jak w przypadku tacy kontakt amoniaku z betonem powoduje powstawanie aerozolu.

Fot09. Wypływ amoniaku ciekłego w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia na powierzchnie betonowe – wyraźnie widoczny wpływ czasu na intensywność parowania – amoniak przepływał z lewej strony w prawo.

Fot010. Wypływ amoniaku ciekłego w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia do gruntu – intensywne tworzenie aerozolu w początkowej fazie pokazu.

Fot11. Wypływ amoniaku ciekłego w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia do gruntu – intensywność tworzenia aerozolu z czasem wyraźnie spada. Na zdjęciu widoczne „wrzenie” cieczy spowodowane wnikaniem amoniaku w ziemię.

Fot12. Miejsce wypływu amoniaku do gruntu – łączenie się amoniaku z wilgocią zawartą w gruncie powoduje, że pomimo niskiej temperatury (-25 st. C) ziemia nie jest zamarznięta.