Galerie
Neutralizacja amoniaku z instalacji chłodniczej firmy Iglotex S.A. w Skórczu
Data utworzenia: 2019-08-08 09:13:21 UTC

Metoda utylizacji amoniaku polega na spaleniu gazowego amoniaku w specjalnie przystosowanej spalarce zasilanej gazem propan-butan. Najlepsze efekty neutralizacji amoniaku są osiągane poprzez spalenie gazowego pobieranego z instalacji pod ciśnieniem minimum 2 bary. 

Wykolejenie cystern z ciekłym amoniakiem w 2016 roku
Data utworzenia: 2019-08-08 08:54:23 UTC

W dniu 15.02.2016 roku o godzinie 15:29 w pobliżu stacji kolejowej Szczecin Dąbie doszło do wykolejenia siedmiu cystern ze składu liczącego 31 cystern. Pociąg przewoził ciekły amoniak z zakładów w Policach do stacji kolejowej Tarnów Mościce. 

Komora dymowa
Data utworzenia: 2019-08-07 04:49:24 UTC

Test w komorze dymowej ma na celu sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności i nawyków w zakresie:
a) technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach specjalnych,
b) pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zaciemnienie, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas),
c) poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla kandydatów na ratowników chemicznych
Data utworzenia: 2019-08-01 10:37:17 UTC

Zasady bhp
Data utworzenia: 2019-08-01 08:42:44 UTC

Zasady BHP w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Szkolenie specjalistyczne dla słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Data utworzenia: 2019-07-16 11:38:47 UTC

Szkolenie specjalistyczne CERGA
Data utworzenia: 2019-07-16 10:51:33 UTC

Szkolenie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”
Data utworzenia: 2019-07-16 10:44:25 UTC

Szkolenie specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 z Puław
Data utworzenia: 2019-07-16 10:36:36 UTC

Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych
Data utworzenia: 2019-07-16 10:32:25 UTC